Piątkowy przepis drogowy – odwołanie prędkości, kiedy i na jakich zasadach

W ramach kolejnej odsłony piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie art. 20 Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz § 15, 27, 31, 32, 58, 60c, 66 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych przygotowali krótkie przypomnienie dla kierowców dotyczące zasad odwoływania ograniczeń prędkości w poszczególnych miejscach.

Ponadto należy pamiętać, że kierujący pojazdem zawsze obowiązany jest jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, uwzględniając panujące warunki drogowe, atmosferyczne i natężenie ruchu. Mowa jest tu o prędkości bezpiecznej. Jest to szczególnie istotne w okresie zimowym, zwłaszcza teraz kiedy rozpoczynają się ferie.


KPP / KWP