PIENIĄDZE Z MINISTERSTWA ZDROWIA NA ZAKUP KOMPUTERÓW

Szpital Powiatowy w Brzesku dostał dofinansowanie na zakup komputerów dla lekarzy POZ. W efekcie dziesięciu lekarzy  z terenu powiatu brzeskiego pracujących w ośrodkach zdrowia w Brzesku, Jadownikach, Dębnie i Uszwi otrzymało nowe komputery wraz z  koniecznym oprogramowaniem i drukarkę.

Fundusze, które trafiły do szpitala pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. Zostały przyznane w ramach wspierania systemu informatyzacji ochrony zdrowia. Nowy sprzęt, zakupiony w ramach dofinansowania, będzie wykorzystywany między innymi przy wypisywaniu e-zwolnień.

Od 1 grudnia lekarze druki L-4 sporządzają wyłącznie w formie elektronicznej. Wkrótce także w takiej formie będą wypisywane recepty. 

– To kolejny etap poprawy systemu informatycznego w brzeskim szpitalu. Dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych placówka przeszła potężną modernizację obejmującą między innymi  wymianę serwerowni oraz istniejącej sieci informatycznej – mówi  lek. med. Adam Smołucha, dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku.

fot. Dofinansowanie na zakup komputerów / SPZOZ Brzesko