Odbudowa OSP Bucze

Wszystko wskazuje na to, że w miejscowości Bucze mieszkańcy doczekają się wyszkolonej drużyny OSP. Kilku panów niedawno zdało egzaminy I stopnia, a teraz zdobywają uprawnienia II stopnia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Cały kurs trwa około 6 tygodni (140 godzin zajęć), a zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Szkolenie obejmuje m. in. obsługę sprzętu ochrony dróg oddechowych; budowę linii gaśniczych; szeroki zakres BHP w każdym omawianym zakresie, pracę narzędziami hydraulicznymi; drabiny (praca na wysokości); bezpieczeństwo swoje oraz osób poszkodowanych, dbanie o ich godność; taktyki walki z pożarem; instruktaż działań w wypadkach komunikacyjnych; środki gaśnicze (co czym gasić itp); zachowanie po dotarciu do remizy, współpraca z innymi jednostkami; materiały niebezpieczne i jak się z nim obchodzić.

Druhowie mają oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych na placu wewnętrznym w PSP Brzesko do zaliczenia również komorę dymową w Krakowie oraz dwa egzaminy na koniec odbywania kursu.

Kilka lat temu, przeszkolenie zdobyło kilku druhów OSP Bucze, m. in. w celu posiadania przeszkolonego kierowcy.

Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów w budowaniu prężnie działającej OSP Bucze.

Foto: Krzysztof Lis.
Info na podstawie przesłanych informacji od Krzysztofa Lisa i Daniela Szczupała |  www.bucze.malopolska.pl