Nie walcz z rodziną – zawalcz o rodzinę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczęło kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany jest w ramach projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2023. Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest powstrzymywanie osoby stosującej przemoc i zminimalizowanie zjawiska przemocy domowej poprzez wywoływanie zmiany u sprawcy na poziomie emocjonalnym i zachowań.  

Zajęcia programu realizowane są w formie grupowej przez specjalistów – trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Grupa ma charakter półotwarty, tzn, że każdy uczestnik może rozpocząć udział w zajęciach w każdym momencie.

Czas realizacji podstawowego cyklu wynosi 60 godzin (tj. ok. 20 spotkań).

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Miejsce odbywania zajęć: Brzesko, ul. Piastowska 2 (Powiatowe Centrum Edukacji – dawniej Szkolne Schronisko Młodzieżowe) w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-19.30 począwszy od 11 marca 2019 roku.

Kontakt: PCPR Brzesko, tel. 14 66 300 31 w godz. 8.30-15.30.