BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Są jeszcze wolne miejsca na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4 do 7 lat odbywające się w ramach projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”. Do kolejnej edycji – zapisywać  będzie można także dzieci w przedziale od 0-3 lat urodzone przedwcześnie.

Program realizowany jest w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, działającym w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Od kilku tygodni trwają  już zajęcia w dwóch pierwszych grupach.

Zajęcia z młodszymi dziećmi odbywają  są w domach małych pacjentów. W zależności od przyjętego harmonogramu  prowadzą je: fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy i psycholodzy. Dzieci ze starszej grupy ćwiczą, także indywidualnie, podczas zajęć w ośrodku.

– Jesteśmy też po warsztatach dla rodziców. Pracowali oni w sześciu kilkuosobowych grupach.  Psycholodzy podpowiadali między innymi jak budować relacje w rodzinie   – mówi Anna Dębińska z Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci.

Informacje na temat projektu można uzyskać w SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 – parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)
Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01,
e-mail: [email protected]

SPZOZ Brzesko