Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie!

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (międzyresortowego organu pomocniczego Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego), działającej w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i policjanci serdecznie zapraszają na kolejną edycję akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia.

W tym roku spotkania z seniorami odbędą się w 94 miejscowościach na terenie całej Polski. Partnerem strategicznym akcji jest Policja. Skierowana do seniorów akcja ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań, w szczególności wśród kierowców, rowerzystów i pieszych po 60 roku życia jako uczestników ruchu drogowego.

Planowane działania obejmują przeprowadzenie warsztatów oraz zapewnienie uczestnikom akcji bezpłatnego serwisu rowerowego. Podczas zaplanowanych Warsztatów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będą poruszane m.in. takie tematy jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prawidłowo poruszać się po drodze; jak i kiedy stosować elementy odblaskowe po zmroku; jak sprawność psychofizyczna, która z wiekiem jest coraz słabsza ma wpływ na percepcję i możliwość kierowania pojazdem, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako kierowca – senior, rowerzysta – senior, pieszy – senior uwzględniając zmiany biologiczne i mentalne postępujące wraz z wiekiem, mające znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Uczestnicy akcji, którzy przyjadą na rowerach będą mogli zostawić je w serwisie rowerowym, gdzie wykonany zostanie podstawowy, bezpłatny przegląd techniczny roweru oraz jego doposażenie w elementy wyposażenia obowiązkowego, związane z bezpieczeństwem.

Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie w Brzesku 
Sala Obrad Starostwa Powiatowego w Brzesku,
ul. Bartosza Głowackiego 51

18 lipca 2019 r., godzina 9:00 (część wykładowa + serwis rowerowy)

 

Starostwo Powiatowe w Brzesku