Obchody Święta Policji w Brzesku

24 lipca jest wyjątkowym i ważnym dniem dla wszystkich policjantów. To dzień awansów, odznaczeń i życzeń płynących pod adresem funkcjonariuszy, którzy na co dzień z oddaniem służą i pomagają społeczeństwu. Tegoroczne obchody Święta Policji mają szczególne znaczenie dla naszej formacji, przypadają w setną rocznicę powstania Policji Państwowej. To ważne wydarzenie brzescy policjanci uczcili w murach Zamku w Dębnie.

Wczorajszy dzień, 25 lipca br. zapisze się na trwałe w historii brzeskiej Policji. Jubileuszowy rok 2019, w którym obchodzimy setną rocznicę powstania Policji Państwowej sprawił, że tegoroczne obchody Święta Policji miały doniosły i wyjątkowy charakter. W uroczystości na Zamku w Dębnie uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, duchowni, przedstawiciele instytucji współpracujących z brzeską Policją, emeryci policyjni oraz rodziny funkcjonariuszy. Wszystkich zaproszonych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł.insp. Bogusław Chmielarz. „To szczególny dzień dla policjantek, policjantów i pracowników cywilnych naszej komendy. Dziękuję Wam za profesjonalizm, za empatię, za to, że stoicie na straży bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu i robicie to z pełnym zaangażowaniem. Gratuluję awansowanym i wyróżnionym. W pełni na to zasłużyliście.” – mówił szef brzeskich policjantów. Mł.insp. Bogusław Chmielarz podziękował rodzinom funkcjonariuszy, za wyrozumiałość i wsparcie, za to, że czekają na nasze powroty, za to, że znoszą leki i obawy związane ze służbą, służbą z narażeniem życia i zdrowia. Słowa podziękowania skierował także do pracowników cywilnych doceniając ich bezcenne wsparcie. Komendant wyraził wdzięczność duszpasterzom za swoistą modlitewną  tarczę, którą nas otaczają. Szef brzeskich policjantów nie zapomniał o emerytach, którzy tak licznie przybyli na nasze święto, dziękując im za przekazaną wiedzę i doświadczenie. Za współuczestniczenie w misji bezpieczeństwa słowa podziękowania Komendant skierował do samorządowców i instytucji współpracujących z Policją. „W sposób szczególny pragnę podziękować Pani Minister Józefie Szczurek-Żelazko za wsparcie budowy nowej siedziby brzeskiej Policji. Dziękuję za zrozumienie problemów i potrzeb lokalowych policjantów.” – mówił mł.insp. Bogusław Chmielarz.

Po powitaniu nastąpiło uroczyste odczytanie rozkazów personalnych. 35 policjantów z brzeskiej jednostki zostało mianowanych na wyższe stopnie policyjne. Wręczenia aktów mianowania dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko.

Obecny na uroczystości Zastępca Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P w Krakowie asp.szt. Konrad Nowaczek i Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ P w Brzesku wręczyli Pani Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefie Szczurek-Żelazko Złoty Krzyż za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. małopolskiego. Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. małopolskiego został odznaczony Starosta Brzeski Andrzej Potępa. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ P nadano Krzyż Niepodległości za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ P Komendantowi Powiatowemu Policji w Brzesku, Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, specjaliście i referentowi wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą.

Odznakę Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji z rąk Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Pana Henryka Majdy odebrał mł.insp. Bogusław Chmielarz i mł.insp. Grzegorz Wyskiel – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, który do niedawna pełnił obowiązki I Zastępcy w brzeskiej komendzie. Mł. insp. Grzegorza Wyskiela wyróżniono również Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczenie wręczył Przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie płk. w st. spocz. Edmund Tyszka.

Po wręczeniu mianowań, odznaczeń i wyróżnień przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Pod adresem policjantów padło wiele ciepłych słów i życzeń ze strony zaproszonych gości. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki również skierował słowa uznania do policjantów kierując okolicznościowy list do Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku, który podczas uroczystości odczytała Pani Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko. Życzenia policjantom przesłał także Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta dziękując za codzienny trud i starania na rzecz bezpieczeństwa w naszym regionie.

Po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji zaproszeni goście wysłuchali koncertu muzycznego w wykonaniu Anny i Kingi Gurgul. Cztery utwory kolejno dedykowane były pamięci tych, których już nie ma w naszych szeregach, którzy odeszli na wieczną służbę a których twarze jeszcze mamy w naszej pamięci, kolejne utwory gościom i emerytom policyjny, rodzinom, policjantom i pracownikom cywilnym.

KPP Brzesko