PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MAŁOPOLSCE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zaprasza wszystkie dziewczynki, które brały udział w Programie w 2018 roku (wymagające zakończenia cyklu szczepień w 2019 roku) zameldowanych w Gminie Brzesko do udziału w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.

Celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy lub odbytu poprzez wdrożenie profilaktyki polegającej na edukacji zdrowotnej oraz BEZPŁATNE szczepienia drugą dawką przeciwko wirusowi HPV.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Brzeskiego oraz współfinansowany z budżetu Gminy BRZESKO.

Szczepienia dziewczynek zameldowanych w gminie Brzesko realizowane są w dniach:
Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej w Brzesku, ul. Kościuszki 68:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 18:00, piątek w godzinach 8:00-13:00 i 14:00- 18:00.
Ośrodku Zdrowia w Jadownikach, ul. Środkowa 2, w dniach:
wtorek, środa, piątek od 8:00-13:00; poniedziałek, czwartek 11:25-17:00,

Jednocześnie informujemy, że dzieci zameldowane na terenie Gminy Brzesko, a zadeklarowane do innego lekarza POZ poza Przychodnią Dziecięcą w Brzesku oraz w Jadownikach także mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw zakażeniom HPV (jako kontynuacja szczepienia).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:
Poradnia Dziecięca –Brzesko: 14 66 21 168, 14 66 21 316
OZ Jadowniki: 14 66 30 533

Program będzie realizowany do 22 listopada 2019 r.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziewczynki na jego realizację. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.
——————————————–

SPZOZ Brzesko