BRZESKI SZPITAL Z CERTYFIKATEM AKREDYTACYJNYM MINISTERSTWA ZDROWIA

Pozytywnie zakończyła się wizyta akredytacyjna przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Przez trzy dni pięcioosobowy zespół analizował dokumentację, przeprowadzał wywiady z pacjentami i personelem szpitala, obserwował pracę poszczególnych oddziałów. Efektem wizytacji jest utrzymanie Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia przyznanego brzeskiemu szpitalowi 10 lat temu.

Była to już czwarta wizyta akredytacyjna. Pierwsza w 2009 roku poprzedzała przyznanie akredytacji. Kolejne w latach: 2012, 2016 i obecna – utrzymały certyfikat. Nie było to jednak wcale takie proste. Kontrola akredytacyjna jest bowiem drobiazgowa i obejmuje aż piętnaście obszarów.

To ciągłość opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, opieka nad pacjentem, kontrola zakażeń, zabiegi i znieczulenia. Wizytatorzy sprawdzają także farmakoterapię, laboratorium, diagnostykę obrazową, analizują: odżywianie, poprawę jakości i bezpieczeństwo pacjenta, zarządzanie ogólne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją i zarządzanie środowiskiem opieki.

We wszystkich tych obszarach brzeski szpital uzyskał pozytywną ocenę.

– Cieszę się, że nasze starania zostały docenione przez wizytatorów. Przez cały czas pracujemy nad podnoszeniem jakości funkcjonowania szpitala. Służą temu nie tylko zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje i remonty, ale także ciągłe szkolenie personelu, podnoszenie kwalifikacji i wprowadzanie nowych metod diagnostyki i leczenia – mówi Adam Smołucha, dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Oprócz Certyfikatu Akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia brzeski szpital posiada także certyfikaty: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013

______

SPZOZ Brzesko