DUŻE ZAINTERESOWANIE DDOM W BRZESKU

Dużym zainteresowaniem cieszy się Dzienny Dom Opieki Medycznej w Brzesku. Z zajęć w placówce, którą uruchomiono w marcu  tego roku do tej pory skorzystało 50 seniorów w trzech kolejnych naborach. Większość z nich wykorzystała maksymalny czas pobytu, czyli cztery miesiące. 
– W tym czasie nasi podopieczni korzystali z zajęć rehabilitacyjnych, ruchowych, ale także jeśli była taka potrzeba z terapii psychologicznej. Zdarzało się, że osoby, które podczas przyjęcia chodziły o kulach, w chwili wypisu poruszały się samodzielnie – mówi Elżbieta Adamska, koordynator DDOM w Brzesku.
Nabór do DDOM cały czas jest prowadzony. Z zajęć mogą skorzystać osoby pow. 60 roku życia, posiadające sprawność funkcjonalną określoną w skali Barthel pomiędzy 40-65 pkt. Koniecznym warunkiem jest także przebyta hospitalizacja, zakończona jednak nie później niż rok temu.
Aby dostać się do domu opieki medycznej, potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia społecznego.  Druk wniosku o przyjęcie można odebrać w DDOM (I piętro szpitala). Informacje na temat zapisów udzielane są pod nr tel. 507 219 562 .
Otwarcie Dziennego Domu Opieki medycznej było możliwe dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-20. Projekt, na który szpital otrzymał blisko 3.4 mln zł, będzie realizowany przez trzy lata.
dav
___________
SPZOZ Brzesko