Nowy samochód pożarniczy w OSP KSRG Jadowniki

W dniu dzisiejszym uroczyście przekazano nowo zakupiony samochód pożarniczy marki Volvo strażakom OSP JADOWNIKI. W uroczystości w budynku Urzędu Miasta Brzesko wzięli udział Burmistrz Miasta Tomasz Latocha, Prezes OSP Jadowniki dh Józef Mól, dh Zbigniew Serwatka, dh Michał Loranty, dh Wojciech Podleś oraz Komendant Gminny dh Krzysztof Rachwał i Prezes Zarządu Gminnego dh Marian Czarnik. Gościem była również Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
Jesienią 2019 roku Gmina Brzesko złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości, będącego dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwanego Funduszem Sprawiedliwości. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminie Brzesko przyznano dotację na zakup pojazdu marki Volvo FLD3C/FL. To średni samochód specjalny pożarniczy, którego koszt wyniósł 797 778,00 zł.

Urząd Miasta Brzesko / Brzesko112.pl & Capuccino eu