Nowy samochód pożarniczy w OSP Biadoliny Radłowskie – ZDJĘCIA

W dniu 3 stycznia 2020r. przekazano nowo zakupiony samochód pożarniczy marki Volvo strażakom OSP Biadoliny Radłowskie (pow. tarnowski). Powitanie fabrycznie nowego samochodu nastąpiło około godziny 17. 
Jesienią 2019 roku Gmina Wojnicz złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości, będącego dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwanego Funduszem Sprawiedliwości. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminie Wojnicz przyznano dotację na zakup pojazdu marki Volvo FLD3C/FL. To średni samochód specjalny pożarniczy, którego koszt wyniósł 797 778,00 zł, a wkład własny gminy wnosił zaledwie 1%. 

Volvo FL 4×4 GBARt 3/29 | Moc 285 KM | DMC 16 ton | Kabina 5+1
– zbiornik wody 3000l
– zbiornik środka pianotwórczego 300l
– autopompa o wydajności 2900l/min
– szybkie natarcie dł. 60m
– działko wodno – pianowe
– zraszacze przednie i boczne
– masz oświetleniowy LED
– wyciągarka elektryczna 8t
– radiotelefony Hytera
– piły spalinowe i inne wyposażenie które będzie stopniowo uzupełniane na pojeździe.
Fot. Brzesko112.pl & Capuccino.eu