Szkolenie strażaków ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku  informuje, o planowanym rozpoczęciu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

W dniu 11 lutego 2020 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku będzie miało miejsce rozpoczęcie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, łączna ilość godzin razem ze szkoleniem wstępnym BHP wynosi 137 godzin lekcyjnych.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

  • dostatecznie do dnia 11 lutego 2020 r. karty skierowania podpisanej przez Naczelnika Jednostki OSP, oraz  zatwierdzonej przez właściwy Urząd Gminy (wzór skierowania zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/materialy-do-pobrania ),
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
  • dostarczenie najpóźniej do  dnia 11 lutego 2020 r. kserokopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność członka  Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w akcjach ratowniczych (przykładowy wzór zaświadczenia lekarskiego zamieszczony na stronie internetowej KP PSP Brzesko: http://www.straz.brzesko.pl/materialy-do-pobrania, kserokopię prosimy wykonać na odwrocie karty zgłoszenia),

Informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U.2018.620 t.j. z dnia 2018.03.27 bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie oraz odbyli szkolenie pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną (szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych).

_______________________
PSP Brzesko