Brzescy policjanci oddali krew w ramach akcji „95-litrów krwi na 95-lecie Policji kobiecej”

Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku włączyli się w akcję pod hasłem „95-litrów krwi na 95-lecie Policji kobiecej” niosąc pomoc potrzebującym. Celem uczczenia tego jubileuszu jest zebranie jak największej ilości krwi, każdego dnia ratującej życie poszkodowanym w wypadkach, chorym onkologicznie, czy też osobom po przeszczepach. Szlachetne przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród policjantów, którzy stykając się na co dzień z  ludzkimi dramatami, nie raz narażają własne życie, by nieść pomoc potrzebującym.

2 lipca do Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bochni licznie przybyli krwiodawcy z brzeskiej jednostki. Kierując się chęcią niesienia pomocy 17 osób łącznie oddało 7,2 litra krwi. Dzieląc się tym cennym darem życia wspomogli tych, którzy borykają się z różnymi chorobami.

________________________
KPP Brzesko