Porady z zakresu ruchu drogowego dla podróżujących w czasie letnich wakacji 2020r.

W okresie letniego wypoczynku małopolska Policja ruchu drogowego, w trosce o podróżnych, przeprowadzi działania, których celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa na drogach poprzez:

 • nadzorowanie głównych szlaków komunikacyjnych województwa, prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych, gdzie natężenie ruchu drogowego będzie największe;
 • udzielanie wskazówek i rad kierującym;
 •  upłynnianie ruchu i kierowanie pojazdów na drogi objazdowe;
 • reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących;
 • eliminowanie z ruchu autobusów niesprawnych technicznie;
 •  eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących.

 

KONTROLA AUTOKARÓW PRZED WYJAZDEM W TRASĘ

 

W Małopolsce wszystkie komendy miejskie i powiatowe Policji, wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów. Informacja w tym zakresie została zamieszczona na stronie   internetowej KWP w Krakowie.

 

Link do strony – policyjne kontrole autokarów

 

Nawet najbardziej nasilone działania Policji nie zastąpią rozsądku i rozwagi poszczególnych uczestników ruchu drogowego!

 

PAMIĘTAJ

 

 • Planując podróż staraj się nie wybierać na jazdę tej pory dnia, na którą przypada najwyższa temperatura. W upalne dni dużo szybciej następuje spadek koncentracji
  i zmęczenie.
 • Weź pod uwagę przewidywane natężenie ruchu na drogach i możliwość skorzystania
  z tras alternatywnych.
 • Odwiedzając stację benzynową sprawdź ciśnienie powietrza w oponach swojego pojazdu – ma to ogromny wpływ na drogę hamowania, zdolność opony
  do odprowadzania wody i ogólną stabilność pojazdu w zakręcie. Przy tej okazji sprawdź również ciśnienie w kole zapasowym.

 

 • Zadbaj o czystość również wewnętrznej strony szyb samochodu – czyste szyby mają znacznie mniejszą tendencję do pokrywania się parą.

 

 • Kontroluj stan wycieraczek. Podczas nagłych, intensywnych opadów deszczu zużyte pióra wycieraczek nie będą w stanie szybko i dokładnie oczyszczać szyby z wody.

 

 • Jeżeli na drodze ekspresowej lub autostradzie przydarzy Ci się awaria pojazdu która zmusi Cię do postoju na poboczu – pamiętaj że masz obowiązek ustawienia ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem.

 

 • Nie ufaj nazbyt dobrym warunkom pogodowym. W takich warunkach dochodzi
  do najcięższych w skutkach wypadków drogowych.

 

 • Jeżeli podczas jazdy chcesz mieć pod ręką butelkę z wodą mineralną warto zwrócić uwagę na to by była ona zamocowana lub zamknięta w schowku. Podczas zdarzenia drogowego taki przedmiot przewożony luzem, z uwagi na jego bezwładność może
  z impetem uderzyć w kierującego lub pasażerów powodując obrażenia ciała.

 

 • Kiedy jako pieszy korzystasz z drogi po zmierzchu zawsze używaj elementów odblaskowych, niezależnie od tego czy jest to wymagane przepisami czy nie. Dzięki odblaskom kierowca może zobaczyć Cię już z odległości 130 – 150 m, co ma ogromny wpływ na Twoje bezpieczeństwo.

 

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY

będą natychmiast eliminowani z ruchu. Kierowanie po alkoholu zawsze wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy i uniemożliwieniem dalszej jazdy!

 

Jeżeli badanie  trzeźwości wykaże:

 • od 0,2 – 0,5 promila – kierowca odpowie za popełnienie wykroczenia
  i oprócz grzywny – nawet do 5 tys. zł zostanie mu zatrzymane prawo jazdy  na okres od 6 miesięcy do 3 lat,

 

 • powyżej 0,5 promila – kierowca będzie odpowiadał za popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, a zakaz prowadzenia pojazdów zostanie orzeczony na okres od 3 – 15 lat, grzywna może wynieść nawet 1 080 000 zł. Ponadto orzeczone zostanie świadczenie pieniężne – co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

PRZYPOMINAMY

 

Za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h kierującemu zostanie zatrzymane prawo jazdy!

 

 • DECYZJA o zatrzymaniu prawa jazdy jest wydawana przez Starostę na okres 3 miesięcy i ma rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 • Kierowanie pojazdem pomimo wydania decyzji przez Starostę lub pomimo zatrzymania prawa jazdy skutkuje:

–  przedłużeniem okresu, na który zatrzymano prawo jazdy – do 6 miesięcy

–  cofnięciem uprawnień – w razie kolejnego ujawnienia kierowania pojazdem mimo  zatrzymanego prawa jazdy (decyzja Starosty o cofnięciu uprawnień).

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA – Niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania  pojazdami rodzi  odpowiedzialność karną z art. 180a kk – kara pozbawienia wolności do 2 lat.

 

INFORMACJE O UTRUDNIENIACH NA DROGACH

 

Małopolscy policjanci ruchu drogowego życzą bezpiecznego podróżowania.

__________________________________________________________________

 Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.