„Bezpieczny przejazd” – wspólna akcja brzeskich policjantów, pracowników PKP oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Jak bezpiecznie pokonać przejazd kolejowy? Co zrobić, kiedy nasz samochód zostanie uwięziony na torowisku pomiędzy zaporami? W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na przejazdach kolejowych służby zorganizowały wspólną akcję prewencyjno-edukacyjną na przejeździe kolejowym w Sterkowcu.

W piątkowy ranek, 10 lipca br. na przejeździe kolejowym w Sterkowcu pojawiły się służby dbające o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Brzescy policjanci, pracownicy PKP oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei prowadzili akcję informując uczestników o prawidłowych zachowaniach kierujących i pieszych na przejazdach kolejowych. Działania te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, w tym w szczególności na niestrzeżonych. Priorytetem służb jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych na przejeździe.

Kierowco!

 • Zbliżając się do przejazdu kolejowego czy przejeżdżając przez niego zachowaj szczególną ostrożność. Na drogach dojazdowych do przejazdów ustawione są znaki drogowe, które ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze. Niestosowanie się do zasad ruchu drogowego i obowiązujących przepisów oraz znaków to czasami kwestia życia lub śmierci.
 • Przed wjechaniem na tory upewnij się czy nie zbliża się pojazd szynowy.
 • Wjazd na przejazd jest dozwolony dopiero po całkowitym podniesieniu się rogatek i wyłączeniu sygnalizacji przejazdowej.
 • Jedź z taką prędkością, abyś w każdej chwili mógł zatrzymać pojazd.
 • W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usuń go z torowiska a jeżeli to niemożliwe szybko opuść pojazd.

Kierującemu zabrania się:

 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

Przejeżdżając przez przejazd kolejowy zachowaj szczególną ostrożność!

Pieszy!

 • Pamiętaj, aby przekraczać tory tylko w wyznaczonych przejściach lub przejazdach, przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów.
 • Chodzenie po torach jest niezgodne z prawem i bardzo niebezpieczne. Pociąg może nie zatrzymać się na wcześnie, aby uniknąć zdarzenia.
 • Bądź czujny w pobliżu przejazdów kolejowych – nie czytaj, nie korzystaj ze słuchawek, aby słyszeć nadjeżdżający pociąg.

________________________________
KPP Brzesko