Bezpieczna droga do szkoły

Po długim okresie wypoczynku, dla dzieci i młodzieży nadszedł czas nauki.  Z kolei dla policjantów początek roku szkolnego  to czas, w którym w sposób szczególny troszczą się o najmłodszych uczniów i ich bezpieczeństwo. W związku z powrotem dzieci i młodzieży do szkół policja kieruje do służby zwiększoną liczbę funkcjonariuszy w rejon placówek oświatowych. Wszystkie nasze działania mają na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym i niebezpiecznym dla dzieci i młodzieży.

Teraz, gdy rozpoczął się rok szkolny, najważniejsze zadanie jakie stoi przed policjantami  to edukowanie dzieci, czuwanie nad ich bezpieczeństwem w trakcie drogi do i ze szkoły. Policyjne działania ukierunkowane są głównie na bezpieczeństwo dzieci z najmłodszych klas. Policjanci będą pełnić dyżury w rejonach szkół udzielając pomocy w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych, tzw. szkolnych  przejściach dla pieszych oraz praktycznie uczyć prawidłowego zachowania się na drodze.

Przypominamy  podstawowe zasady, które należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Dziecko do 7 roku życia może korzystać  z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.

Każda osoba poruszająca się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.

Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie.  W pozostałych przypadkach piesi są obowiązani iść jeden za drugim.

Przechodząc przez jednię lub torowisko, pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest jednak dozwolone, gdy odległość od niego przekracza 100m. Warto pamiętać, że w przypadku gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia przechodzenie dozwolone jest również na tym skrzyżowaniu. 

Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne.

Przechodząc przez jednię należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania kroku.

 Należy pamiętać, że nie wolno :

– wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych;
– wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
– przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
– przebiegać przez jezdnię.

Przypominamy o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach. Dziecko mające mniej niż 150cm wzrostu przewozi się w specjalnym foteliku bezpieczeństwa lub  w  innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Zarówno foteliki jak  i podstawki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest aby wzrost dziecka wynosił co najmniej 135cm.  Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy dwoje dzieci w fotelikach lub podstawkach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie trzeciego dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu. Warunkiem jest osiągnięcie przez dziecko minimalnego wieku 3 lat.  

Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną dostosują swoje działania do obowiązujących obostrzeń, dotyczących COVID-19.

Życzymy wszystkim bezpiecznego zakończenia wakacji oraz spokojnego powrotu do szkoły. Jednocześnie przypominamy i apelujemy  do dzieci i młodzieży o zachowanie ostrożności w drodze do jak i z placówek szkolnych. Apel kierowany jest również do rodziców, którzy odprowadzają, odwożą swoje pociechy do szkoły. Prosimy szczególnie o uwagę w rejonach przyległych do placówek oświatowych.

/KWP w Krakowie/