Komunikat o wprowadzeniu badań komercyjnych w kierunku serodiagnostyki COVID-19

Od  01 września 2020 roku  Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych  SP ZOZ w Brzesku wprowadza  do swojej oferty następujące badania:

  • Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG , cena badania: 200,00 zł

      Przeciwciała IgG wykrywalne są  po upływie co najmniej 11 – 14 dni od wystąpienia objawów choroby.

  • Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasach IgA/IgM/ IgG, cena badania: 350,00 zł

Przeciwciała IgM wykrywalne są po upływie co najmniej 7-10 dni (średnio w 8 dniu) od wystąpienia objawów choroby.

Przeciwciała IgA wykrywane są  przed upływem 10 dni od pojawienia się pierwszych objawów klinicznych COVID-19.

 

Krew do badania pobierana jest w Punkcie Pobrań Materiałów Zakładu Analityki Medycznej :

–  we wtorki i czwartki  w godz. 13:00 – 14:30 ( I piętro od strony Poradni)

–  szczegółowe informacje o badaniach udzielane są pod nr. tel.: 14 66 21 227

                                                                                                             14 66 21 330

UWAGA:

  • W przypadku pacjentów, którzy  mają pobieraną krew na inne badania analityczne, serodiagnostyka COVID-19 możliwa jest z tego samego pobrania krwi.
  • Pacjent w trakcie pobrania krwi powinien być w maseczce.
  • Nie obsługujemy pacjentów z czynną infekcją i objawami zakażenia.

Wykonanie badania jest szczególnie wskazane w przypadku:

  • wykrywania osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
  • osób, które mogły mieć kontakt z osobami zakażonymi SARS-CoV-2,
  • osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 w celu wykluczenia kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2 lub potwierdzenia istnienia odporności,
  • pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku SARS-CoV-2,
  • badań epidemiologicznych, mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia SARS-CoV-2 w populacji

Wynik badania serologicznego musi być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/lub wywiadem epidemiologicznym pacjenta.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego koronawirusa w materiale pobranym od pacjenta metodą PCR.

____________________________________
SPZOZ Brzesko