FUNKCJONARIUSZ BRZESKIEJ DROGÓWKI WYRÓŻNIONY ZŁOTĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI I STOPNIA”

Młodszy aspirant Maksymilian Gurgul, funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku oraz członek Klub HDK KPP Brzesko, został odznaczony złotą odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia”. Policjant został w ten sposób wyróżniony za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa.

O tym, jak dużą rolę odgrywa krew w życiu każdego z nas, wiedzą wszyscy. Nie każdy jednak ma świadomość, że wciąż jej brakuje. Dlatego policjanci włączają się w akcje promujące oddawanie krwi i sami są jej honorowymi dawcami.

Dnia 9 lutego br. Komendant Powiatowy Policji w Brzesku insp. Bogusław Chmielarz wręczył mł.asp. Maksymilianowi Gurgulowi wydaną przez Polski Czerwony Krzyż legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wraz ze złotą odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia”. Jest to wyróżnienie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tylko raz w życiu.

Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy w dowolnym okresie oddali co najmniej 18 litrów krwi ub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Mł.asp. Maksymilian Gurgul czynnie działa w Kole Honorowych Dawców Krwi przy KPP w Brzesku, a krew oddaje od 17 lat. W tym czasie podczas donacji oddał ponad 20 litrów (tj. 45 razy) tego najcenniejszego daru życia i nie ma zamiaru przestać pomagać.

Redakcja Brzesko112.pl – Brzeski Portal Ratowniczy zawsze wspiera i promuje akcje krwiodawstwa. Panu Maksymilianowi gratulujemy tak wyjątkowego wyróżnienia oraz dziękujemy, że wspiera honorowe krwiodawstwo i dzieli się z potrzebującymi tym bezcennym darem.