Kierujących Działaniem Ratowniczym Strażaka Ratownika OSP – zakończenie szkolenia

W dniach 21.06.2022r. – 01.07.2022r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku odbyło się szkolenie „Kierujących Działaniem Ratowniczym” dla Strażaka Ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódca OSP), w którym wzięło udział 19 strażaków ratowników OSP z powiatu brzeskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaka ratownika do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych.

Gratulujemy uzyskania uprawnień!

Opracowanie: JRG Brzesko
Zdjęcia: OSP Dębno