PODSUMOWANIE DROGOWYCH DZIAŁAŃ „BEZPIECZNE WAKACJE 2022” MAŁOPOLSKIEJ POLICJI

Podczas tegorocznych wakacji na małopolskich drogach było bezpieczniej niż w czasie ubiegłorocznych wakacji – odnotowano bowiem spadek liczby zabitych o 48 %!

Celem akcji „bezpieczne wakacje” było zapewnienie bezpieczeństwa turystom podróżującym i wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego. Zmierzały one przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, bowiem ich bezpieczeństwo  w okresie wakacji stanowiło priorytet działań Policji.

Głównym zadaniem Policji drogowej w tym czasie, była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu. Kontrole autokarów były dokonywane jeszcze przed ich wyruszeniem w trasę. Sprawdzany był każdorazowo czas pracy kierowcy oraz stan jego trzeźwości, dokumenty  uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie. Wszystkie małopolskie komendy miejskie i powiatowe Policji wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów, co pozwoliło w jednym czasie sprawdzić większą ilość autobusów wyjeżdzających na letni wypoczynek. Od 24.06. do 31.08.2022 roku skontrolowano prawie 2 tys. autobusów, z czego zdecydowana większość dotyczyła komunikacji krajowej. Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę i w ten sposób skontrolowano ich 341.

W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji szczególną uwagę zwracali również na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczyły wykroczeń popełnianych przez kierujących, a zwłaszcza: przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi czy też prawidłowości przewozu dzieci. Każdorazowo sprawdzany był stan trzeźwości kierującego. Przez cały okres tegorocznych wakacji, tj. od 24.06 do 31.08.2022 roku małopolscy policjanci skontrolowali blisko 100 tys. pojazdów. Ujawniono ponad 84 tys. wykroczeń. Zatrzymano 1222 prawa jazdy i 4014 dowodów rejestracyjnych w tym 1880 za nieprawidłowy stan techniczny.

Policjanci w okresie wakacyjnym uwagę zwracali również na obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy przez wszystkich podróżnych w pojeździe oraz przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. Kontrole ujawniły 2604 przypadki niestosowania się   do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i 59 przypadków niewłaściwego przewozu dzieci.

Kontynuowano zaostrzoną procedurę kontrolną polegającą na każdorazowym sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu około 2 tys. nietrzeźwych kierujących.

Działania kontrolne uzupełniane były aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to ponad 200 wystąpieniami w mediach. Podjęte zostały również akcje edukacyjne, w sumie zrealizowano 914 takich spotkań.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 24.06.2022 roku do 31.08.2022 roku na małopolskich drogach doszło do 529 wypadków drogowych (spadek o 3 tj. 0,5 %), w których zginęło 19 osób (spadek o 18 tj. 48 %), a 637 zostało rannych (wzrost o 19 tj. 3 %). Podczas tegorocznych wakacji w wypadkach drogowych wśród dzieci do lat 14 odnotowano jedną ofiarę śmiertelną i  62 osoby ranne w tym przedziale  wiekowym.

Opracowanie: Małopolska Policja