Wręczenie świadczeń ratowniczych dla druhów OSP w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzesku

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku zostały wręczone kolejne decyzje dla druhów OSP o przyznaniu świadczenia ratowniczego.

Uroczystego wręczenia decyzji druhom OSP dokonali poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz Burmistrzowie i Wójtowie gmin.

Do końca września w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku zostały wydane 303 decyzje przyznające świadczenia ratownicze dla druhów z terenu powiatu. Spotkanie odbyło się na sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Wraz z wręczeniem decyzji zaproszeni gości złożyli serdeczne gratulacje i podziękowania druhom emerytom za swój trud, który włożyli w prowadzoną działalność społeczną na rzecz pomocy bliźniemu oraz ofiarną i bezinteresowną służbę.

Opracowanie: KP PSP Brzesko