MASZKIENICE – POWIATOWE ĆWICZENIA PLUTONU ZAOPATRZENIA WODNEGO

W środę 5 października 2022 r. na terenie żwirowni w miejscowości Maszkienice zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające dla nowo tworzonego plutonu zaopatrzenia wodnego z wybranych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiat Brzeski. Manewry polegały na zbudowaniu dwóch magistrali wodnych z węży tłocznych W110 z zalewu wodnego na odległość około 300 metrów do zbiornika brezentowego, następnie odbiór wody i podanie jej z użyciem działka wodno-pianowego.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki:

W podsumowaniu ćwiczeń, które odbyło się w remizie OSP Maszkienice udział wzięli: Wójt Gmina Dębno Pan Wiesław Kozłowski, Komendant Powiatowy PSP w Brzesku bryg. Janusz Potera, Naczelnik Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych PSP w Brzesku st. kpt. Grzegorz Domagała, Specjalista Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych PSP w Brzesku mł. kpt. Piotr Łach (dowódca plutonu), Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku bryg. Jacek Ryncarz.

Podczas podsumowania przekazano wstępne spostrzeżenia co do dalszego rozwoju tworzonego plutonu, które będą szerzej analizowane przez Komendę Powiatową PSP w Brzesku. Wymieniono się również wspólnymi przemyśleniami i sugestiami, które mogą wpłynąć na skuteczność plutonu zaopatrzenia wodnego. Jak przekazał Naczelnik Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych PSP w Brzesku ostateczny skład plutonu będzie ustalony po wykonaniu dokładnej analizy zapotrzebowania sił i środków, które wykazały dzisiejsze manewry.

Jako redakcja portalu Brzesko112.pl – Brzeski Portal Ratowniczy serdecznie dziękujemy Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku za zaproszenie i możliwość udziału w ćwiczeniach i podglądanie Waszej pracy. Jesteśmy pod wrażeniem organizacji ćwiczeń oraz wysokiego poziomu wyszkolenia druhów. Zauważamy również, że jednostki ochrony przeciwpożarowej w Powiat Brzeski dysponują coraz lepszym sprzętem, co bardzo cieszy nas – mieszkańców regionu.

This slideshow requires JavaScript.