Zmiany w KP PSP BRZESKO – objęcie stanowiska dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku bryg. mgr inż. Janusz Potera, z dniem 13 grudnia 2022 roku, mianował na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej kpt. mgr inż. Szymona Płanetę.

Pan kpt. Szymon Płaneta ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w 2012 r. W kolejnych latach podnosił swoje kwalifikacje w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa w 2017 r., następnie w 2019 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

Kpt. Szymon Płaneta rozpoczynał swoją przygodę z pożarnictwem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie, będąc również w latach 2016 – 2021 naczelnikiem w jednostce. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku kolejno zajmował stanowiska: ratownika, dowódcy zastępu, dyżurnego operacyjnego powiatu, zastępcy dowódcy zmiany. Od 1 marca 2020 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Na stanowisku Dowódcy JRG zastąpił bryg. Jacka Ryncarza, który z dniem 12.12.2022 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

REDAKCJA Brzesko112.pl – Brzeski Portal Ratowniczy W IMIENIU WSZYSTKICH STRAŻAKÓW ŻYCZY SAMYCH SUKCESÓW!

Opracowanie: mł. kpt. Dominik Machał / Fot.: KP PSP Brzesko