Podsumianie szkoleń druhów OSP – relacja JRG Brzesko

W dniach 19 – 21 grudnia 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku zakończono szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych według nowego programu szkolenia zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04 marca 2022 r.

Absolwent szkolenia uprawniony jest do prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia technicznego przewidzianego w programie szkolenia, w tym urządzeń nadawczych i odbiorczych właściwych dla sieci radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenia działań ratowniczych podczas powodzi, wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w ramach wykonywania działań ratowniczych.

Do Egzaminu kończącego szkolenie przystąpiło 64 strażaków OSP z powiatu brzeskiego. Wszyscy zaliczyli egzamin pozytywnie i otrzymali zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Opracowanie: mł. kpt Dominik Machał Fot.: archiwum KP PSP Brzesko