BRZESKA POLICJA I URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

Przez cały rok brzescy policjanci prowadzą działania profilaktyczne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Spotykając się z przedszkolakami i uczniami, jak i w trakcie różnych inicjatyw promujących bezpieczeństwo,  zachęcają ich do noszenia odblasków i przekazują wiedzę im z zakresu ruchu drogowego

W ubiegły czwartek tj. 9 lutego br. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pani Marta Malec-Lech podczas spotkania z kadrą kierowniczą brzeskiej jednostki przekazała blisko 10 tys. elementów odblaskowych, które docelowo mają trafić do dzieci i młodzieży z powiatu brzeskiego. Policjanci podczas spotkań wręczają najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego odblaski jednocześnie przypominając jak ważne jest korzystanie z nich.

Wcześnie zapadający zmrok, opady deszczu bądź śniegu, mgła, mokra i śliska nawierzchnia często powodują utrudnienia na drodze. Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni. Stąd niezwykle ważne jest korzystanie z elementów odblaskowych. Policjanci w trakcie spotkań zachęcają dzieci i młodzież do korzystania z odblasków. Jedno z takich spotkań odbyło się w piątek, tj.10 lutego br. w Przedszkolu nr 4 w Brzesku. Z przedszkolakami spotkał się Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Tomasz Nosal, który  przypomniał  im o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednocześnie wręczył dzieciom odblaski ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Tego typu akcje będą kontynuowane.

“Dziękuję za pomoc Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku za pomoc w realizacji projektu: Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan” mówiła Pani Marta Malec-Lech Radna Województwa Małopolskiego

Opracowanie: KPP Brzesko