KP PSP Brzesko – Narada roczna podsumowująca działalność za 2022 rok

3 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku odbyła się narada roczna z udziałem bryg. Pawła Żaby Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W podsumowującym spotkaniu uczestniczyli:

  • Pani Józefa Szczurek-Żelazko poseł na Sejm RP,
  • Pan Andrzej Potępa starosta powiatu brzeskiego,
  • druh Marian Zalewski prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,
  • druh Grzegorz Sroka powiatowy kapelan strażaków z terenu powiatu brzeskiego,
  • burmistrzowie,
  • wójtowie z terenu powiatu,
  • komendanci gminni,
  • funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.

Podczas narady komendant powiatowy bryg. Janusz Potera przedstawił najbardziej istotne działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brzeskiego w 2022 roku. Omawiane były działania ratowniczo-gaśnicze, działalność szkoleniowa, kontrolno-rozpoznawcza oraz dotycząca prewencji społecznej i współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

W trakcie narady bryg. Paweł Żaba z-ca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP podsumował dotychczasową działalność struktur Państwowej Straży Pożarnej w województwie małopolskim oraz zaprezentował główne cele i kierunki działań w roku bieżącym. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował za zaangażowanie i wkład pracy w realizację zadań służbowych wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym brzeskiej komendy, jak również samorządowcom, służbom i instytucjom współpracującym z Komendą Powiatową PSP w Brzesku za zaangażowanie, pomoc i wsparcie na rzecz poprawy organizacji i stanu ochrony przeciwpożarowej.

Zaproszeni gości w swoich przemówieniach złożyli podziękowania funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej PSP w Brzesku jak również druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie podkreślili jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna jak i Ochotnicze Straże Pożarne.

Opracowanie: KP PSP Brzesko mł. kpt. Dominik Machał   / Zdjęcia: mł. kpt. Dominik Machał