FOTO – 25 nowych strażaków ochotników! Zakończenie szkolenia strażaków OSP w JRG Brzesko.

W dniu 23 listopada 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku zakończyło się szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych.

W czasie ponad 130 godzin zajęć dydaktycznych z teorii i praktyki druhny i druhowie musieli poznać zagadnienia z zakresu m.in. organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce, budowy i przeznaczenia sprzętu ratowniczego i pożarniczego, kierowania ruchem drogowym w czasie działań ratowniczych, bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, łączności radiowej, itp.

Egzaminy końcowe przeprowadzone zostały przez komisję powołaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku – szkolenie rozpoczęło 30 druhen i druhów OSP, natomiast ukończyło 25 strażaków z powiatu brzeskiego. W ramach szkolenia odbyło się również kurs z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Nowym strażakom gratulujemy uzyskania uprawnień oraz życzymy aby zdobyta wiedza i umiejętności procentowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie mł. kpt. Dominik Machał