POLICJANCI SPRAWDZILI GOTOWOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA MILITARYZACJI – ĆWICZENIA „EGIDA23”

Szybkość i prawidłowość zastosowania procedur wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz realizację zadań operacyjnych w sytuacji wprowadzenia wyższych stanów gotowości to cele, jakie postawili sobie organizatorzy ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „EGIDA23”. Policjanci w praktyczny sposób sprawdzili, jak działa system powoływania rezerwistów w sytuacji zagrożenia kraju. Ćwiczenia mobilizacyjne to niezbędny i istotny element doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

27 listopada br. w brzeskiej jednostce Policji przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA23” obejmujące przyjęcie i szkolenie wezwanych rezerw osobowych. Ćwiczenia odbyły się z udziałem pracowników Policji, którym nadane zostały przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej.  Wszystko po to, aby sprawdzić jak zadziałają istniejące procedury i wytyczne w sytuacji, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia podwyższonej gotowości obronnej lub wprowadzenia na terytorium RP stanu wyjątkowego czy wojennego.

Zgodnie z przygotowanym scenariuszem ćwiczeń uczestnicy odświeżyli wiedzę z zakresu zadań, obowiązków i uprawnień osób, którym nadano przydziały organizacyjno- mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji oraz działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci przypomnieli uczestnikom ćwiczenia zasady, przypadki i sposoby posługiwania się bronią, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przedstawili uwarunkowania dotyczące działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa.

Źródło: KPP Brzesko