SZPITAL BRZESKO: Zakupiono urządzenia robotyczne za blisko 1,8 mln złotych!

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku znalazł się w gronie kilkunastu małopolskich szpitali, które otrzymały dofinansowanie na zakup specjalistycznego robotycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

W ramach zadania zakupiono:

  • stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych: bieżnia rehabilitacyjna z systemem odciążenia Gait Trainer,
  • mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała i mobilne: zrobotyzowany system treningu kończyny górnej A2, urządzenie do terapii ręki i palców Any Hand, zestaw rękawic do treningu i oceny ręki z biofeetbackiem Cynteract
  • roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych: urządzenie do treningu ekscentrycznego kończyn dolnych, platformę stabilometryczną ALFA  z doposażeniem
  • szyna rehabilitacyjna 2-napędowa z synchronizowaną elektrostymulacją i ruchem Sidra
  • urządzenie mobilne do rehabilitacji dolnych i górnych partii ciała Vibra
  • mobilny robot rehabilitacyjny górnych i dolnych partii ciała Luna

Przystosowana również została nowa sala rehabilitacyjna, w której zakupione urządzenia już są wykorzystywane do przywracania sprawności leczonych w oddziale pacjentów.

W pozyskanie środków na zakup urządzeń aktywnie zaangażowany był Powiat Brzeski. Dlatego też Pani Dyrektor Alicja Syty osobiście zaprezentowała Staroście Brzeskiemu Panu Andrzejowi Potępie nowe pomieszczenia przystosowane przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Logistyki Pana Marka Kapustę.

– Cieszę się, że dzięki takim zakupom pacjenci odczuwają znaczną poprawę jakości leczenia i komfortu, a personel medyczny może korzystać w swojej pracy z bezpiecznego i nowoczesnego sprzętu. Wszystko to dla zdrowia mieszkańców naszego powiatu oraz osób, które korzystają z pomocy w brzeskim szpitalu – dodał Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa.

Pani Dyrektor Alicja Syty podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków, zakupu sprzętu i przygotowania pomieszczeń. Szczególne podziękowania zostały skierowane pod adresem Pani Marty Malec-Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego za Jej wsparcie w pozyskaniu środków na realizację tego zadania.

– Szpital pozyskuje i inwestuje środki z różnych źródeł, aby podnosić bezpieczeństwo i jakość oferowanych usług– podkreśliła Dyrektor Alicja Syty – bez funduszy zewnętrznych oraz wsparcia instytucji rządowych i lokalnego samorządu tak duże inwestycje nie byłyby możliwe do realizacji w ramach środków własnych szpitala. Przed nami kolejne inwestycje, które mają służyć naszym pacjentom – dodała Pani Dyrektor.

„Zadanie polegające na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji”. Kwota inwestycji 1 799 903,30 zł, w tym wartość dofinansowania: 1 774 844,20 zł.

Źródło: Szpital Brzesko