JURKÓW: Z UCZNIAMI O BEZPIECZEŃSTWIE

Brzeska policjantka zajmująca się profilaktyką spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej w Jurkowie. Z uczniami najstarszych klas rozmawiała o zagrożeniach i konsekwencjach niezgodnych z prawem zachowań.

15 marca br. policjantka Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii asp. Monika Tomkiewicz spotkała się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowie. Policjantka zwróciła szczególną uwagę na zagrożenia związane ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz na niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu. Podkreśliła skalę zagrożeń w sieci oraz to, w jaki sposób można się przed nimi uchronić. Dużo uwagi poświęcono także zasadom etyki oraz dobrym praktykom w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informatycznych. Funkcjonariuszka omówiła konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań.

 

 

Źródło: KPP Brzesko