BĘDĄ BADAĆ CIŚNIENIE I CUKIER WE KRWI, ALE TEŻ PORADZĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ

Brzeski szpital po raz kolejny włącza się do społecznej akcji profilaktycznej, czyli Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia zaplanowanych od 24 do 30 września. Placówka wraz z Samorządem Województwa Małopolskiego, który jest organizatorem czwartej edycji akcji, zaprasza nie tylko na bezpłatne badania, ale także wykład poświęcony zasadom postępowania w przypadku cukrzycy.

Głównym celem akcji jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zachęcenie mieszkańców Małopolski do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych.
W ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia w Poradni Diabetologicznej brzeskiego szpitala od 26 do 28 września w godzinach 8-16 będzie można bezpłatnie wykonać: badanie glukozy, ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiar wagi.
To jeszcze nie wszystko w ramach akcji 24 września o godz. 16 w sali konferencyjnej szpitala przewidziano wykład dotyczący profilaktyki cukrzycy.

_____
SPZOZ Brzesko