TOP SOR TAKŻE W BRZESKU

Szybsza pomoc dla pacjentów w najcięższym stanie, ale także łatwy dostęp do informacji o czasie oczekiwania na badanie – to główne założenia projektu „Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”. Brzeski szpital jest jednym z dwudziestu jeden w Małopolsce, w których zostanie wdrożony projekt. W piątek w Krakowie dyrektor Adam Smołucha podpisał umowę w tej sprawie.

Projekt TOPSOR zakłada wdrożenie jednolitych standardów w zakresie przeprowadzania segregacji medycznej. To pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i poprawi komfort pracy personelu medycznego.
Zgodnie z założeniami projektu, każdy pacjent, który trafi na SOR otrzyma numer, a w ciągu kilkunastu minut powinien otrzymać także opaskę z kolorem określającym, jak pilny jest jego przypadek.
Pacjent na bieżąco będzie miał też informację o przybliżonym czasie oczekiwania na przyjęcie na dalsze badania.
Istotnym elementem systemu jest także usprawnienie funkcjonowania SOR, zwłaszcza w kontekście organizacji pracy personelu medycznego. W ramach projektu zakupione zostaną także kardiomonitory do pomiaru krytycznych parametrów życiowych z możliwością transmisji danych do systemu TOPSOR, co przyczyni się do skrócenia czasu wykonywanych czynności oraz na precyzyjne określenie stanu pacjenta.

Założeniem projektu jest również zwiększenie poziomu satysfakcji pacjentów SOR oraz osób im towarzyszących poprzez ciągłe przekazywanie aktualnych informacji o przybliżonym czasie oczekiwania na kontakt z personelem medycznym.

Projekt zakłada również poprawę warunków pracy personelu SOR oraz zespołów ratownictwa medycznego poprzez ujednolicenie i usprawnienie przyjmowania, oraz przekazywania pacjentów.

W piątek zostały zawarte umowy pomiędzy szpitalami prowadzącymi SOR a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, który będzie nadzorował funkcjonowanie systemu.