Podsumowanie akcji oddawania krwi w Brzesku!

Mimo deszczowej pogody, 21 osób odpowiedziało na apel Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i zgłosiło się by oddać krew. W ubiegłą środę (4.11.2020.) przez kilka godzin obok Szpitala Powiatowego w Brzesku stał krwiobus, gdzie także ozdrowieńcy mogli oddać osocze dla osób chorych na COVID-19.

Serdeczne podziękowania dla tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w akcji i oddali swoją krew!

Niestety, pośród dawców krwi nie znalazła się ani jedna osoba będąca ozdrowieńcem i mogąca oddać osocze.

Była to pierwsza tego typu inicjatywa wspierająca działania RCKiK w Krakowie, ale na pewno nie ostatnia – szpital w Brzesku będzie angażował się w kolejne zbiórki osocza, zachęcając mieszkańców powiatu do przyłączenia się do tak ważnej i potrzebnej inicjatywy.

Pamiętajmy – ️krew jest bezcennym lekiem, nie da się jej niczym zastąpić!

Przypominamy, że osocze z krwi ozdrowieńców i przeciwciała w nim zawarte są w tej chwili jedynym skutecznym lekiem, wykorzystywanym w leczeniu osób zakażonych koronawirusem, także w brzeskim szpitalu. Terapia osoczem wspomaga powrót do zdrowia osób najciężej chorujących na COVID-19.

Dawcą osocza może zostać osoba, która przechorowała COVID-19 lub była zakażona SARS-CoV-2 bez objawów i wytworzyła przeciwciała. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie RCKiK w Krakowie.

https://rckik.krakow.pl/osocze-od-ozdrowiencow-covid-19/


_________________________
SPZOZ Brzesko